Forum organizacji pozarządowych w Poznaniu

Biuro Pełnomocnika Społecznego
Kontakt dla instytucji, urzędow, sądów w sprawach
798-517-190
TELEFON:   61 623-21-33
FAX:            61 624-27-38   
Biuro Pełnomocnika Społecznego
www.pelnomocnikspoleczny.pl